Grupa Oto:     Boles豉wiec Brzeg Dzierzoni闚 G這g闚 G鏎a 奸. Jawor Jelenia G鏎a Kamienna G鏎a K這dzko Legnica Luba Lubin Lw闚ek Milicz Nowogrodziec Nysa O豉wa Ole郾ica Paczk闚 Polkowice
字oda 奸. Strzelin 安idnica Trzebnica Wa豚rzych WielkaWyspa Wo堯w Wroc豉w Powiat Wroc豉wski Z帳kowice 奸. Zgorzelec Zi瑿ice Z這toryja Nieruchomo軼i Og這szenia Dobre Miejsca Dolny 奸御k

安idnica
W粑T GMINY 名IDNICA Z ABSLUTORIUM

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Debata nad raportem o stanie gminy, udzielenie wotum zaufania i udzielenie absolutorium w鎩towi gminy 安idnica z tytu逝 wykonania bud瞠tu gminy 安idnica za rok 2018 by造 jednymi z g堯wnych punkt闚 obrad IX Sesji Rady Gminy 安idnica.
W粑T GMINY 名IDNICA Z ABSLUTORIUM

W粑T GMINY 名IDNICA Z ABSLUTORIUM
kliknij na zdj璚ie, aby powi瘯szy.W粑T GMINY 名IDNICA Z ABSLUTORIUM
kliknij na zdj璚ie, aby powi瘯szy.W粑T GMINY 名IDNICA Z ABSLUTORIUM
kliknij na zdj璚ie, aby powi瘯szy.W粑T GMINY 名IDNICA Z ABSLUTORIUM
kliknij na zdj璚ie, aby powi瘯szy.

W ostatniej nowelizacji ustawy o samorz康zie gminnym ustawodawca wprowadzi instytucj raportu o stanie gminy. Ma ona stanowi podsumowanie pracy w鎩ta w poprzednim roku kalendarzowym. Jest to pierwszy tak obszerny dokument obejmuj帷y analiz wielu dziedzin funkcjonowania samorz康u gminy 安idnica. Pragn w tym miejscu podzi瘯owa kierownikom, pracownikom oraz dr Jerzemu Tutajowi wraz z ca造m jego zespo貫m za p馧roczn wsp馧prac przy jego opracowaniu. My郵, 瞠 jest to dokument, kt鏎y b璠zie s逝篡 wszystkim i b璠zie doskona造m materia貫m por闚nawczym dla przysz這rocznego raportu – podkre郵a豉 w鎩t gminy Teresa Mazurek.

G堯wn osi raportu jest strategia rozwoju gminy oraz studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gminy. Raport o stanie Gminy 安idnica 2018, opracowany zgodnie z nowelizacj Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym, stanowi dokument otwarcia dla kolejnych raport闚 o stanie gminy, kt鏎e rokrocznie b璠 przedstawia podsumowanie dzia豉lno軼i w鎩ta, a w szczeg鏊no軼i realizacj polityk, program闚 i strategii, uchwa rady gminy i bud瞠tu partycypacyjnego. Przedmiotowy dokument, w postaci zestawienia najwa積iejszych danych o samorz康zie, stanowi swoiste kompendium wiedzy o sytuacji na terenie gminy. Raport zawiera szczeg馧owe informacje o wielu dziedzinach wa積ych dla funkcjonowania jednostki samorz康u terytorialnego i w syntetycznym uj璚iu wskazuje jej g堯wne uwarunkowania przestrzenne oraz tendencje rozwojowe. Por闚nanie z latami poprzednimi daje natomiast mo磧iwo嗆 analizy zmian spo貫czno-gospodarczych, kt鏎e dokona造 si na przestrzeni lat, oraz zachodz帷ych tendencji rozwojowych – m闚i豉 w鎩t gminy.

Prezentacja aktualnej, wewn皻rznej i zewn皻rznej, sytuacji gminy w poszczeg鏊nych dziedzinach funkcjonowania pozwala r闚nie wskaza wyzwania, jakie stoj przed jednostk w kolejnych latach. Dokument Raportu b璠zie wi璚 przydatny przy kszta速owaniu polityk rozwoju przestrzennego i spo貫czno-gospodarczego gminy oraz przy opracowywaniu analiz i studi闚 dla potrzeb w豉dz samorz康owych. Raport b璠zie stanowi narz璠zie zarz康zania umo磧iwiaj帷e efektywne planowanie, alokacj 鈔odk闚, okresow ocen i dostosowanie podejmowanych dzia豉 zgodnie ze zmieniaj帷ymi si warunkami spo貫czno-gospodarczymi i zdiagnozowanymi potrzebami. Zawarta w nim wielowymiarowa analiza pozwalaj帷a na identyfikacj si, s豉bo軼i, szans i zagro瞠 rozwoju gminy mo瞠 r闚nie zosta wykorzystana w dalszej analizie strategicznej. Natomiast wskazane inwestycje i dzia豉nia zrealizowane w 2018 roku prezentuj dzia豉lno嗆 w鎩ta podejmowan w zakresie rozwoju gminy oraz realizacji polityk, program闚, strategii, uchwa rady gminy i bud瞠tu partycypacyjnego

Zakres tematyczny Raportu o stanie gminy 安idnica zawiera wielowymiarow analiz spo貫czn, ekonomiczn, przestrzenn, infrastrukturaln i instytucjonaln oraz szczeg馧owe informacje o wielu dziedzinach wa積ych dla funkcjonowania gminy. Obejmuje mi璠zy innymi prezentacj proces闚 zachodz帷ych w gospodarce narodowej z uwzgl璠nieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju: proces闚 demograficznych, tendencji na rynku pracy i zachowa podmiot闚 gospodarczych. W 14 blokach tematycznych prezentuje on informacje o stanie zagospodarowania i trendach rozwojowych oraz por闚nuje je do wielko軼i powiatowych, regionalnych i krajowych. Informacje zosta造 podzielone na bloki tematyczne obejmuj帷e takie obszary jak:

- 鈔odowisko przyrodnicze

- demografia i mieszkalnictwo

- gospodarka i rynek pracy

- o鈍iata i wychowanie

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- turystyka, sport i rekreacja

- ochrona zdrowia

- pomoc spo貫czna i bezpiecze雟two publiczne

- komunikacja i transport

- infrastruktura techniczna

- wsp馧praca wewn皻rzna i zewn皻rzna

- planowanie przestrzenne

- gospodarka finansowa i warto嗆 mienia

- system zarz康zania strukturami samorz康u

Analizowane obszary zawieraj ponadto informacj na temat. finansowania. Statystyczny obraz gminy zaprezentowany zosta w oparciu o zestaw wska幡ik闚 zar闚no w uk豉dzie tabelarycznym, jak i w postaci wykres闚. Raport o stanie gminy zosta opracowany przy wykorzystaniu najbardziej aktualnych danych pochodz帷ych ze statystyki publicznej (GUS, BDL) oraz w oparciu o informacje i materia造 uzyskane z dzia堯w urz璠u, gminnych jednostek organizacyjnych i innych instytucji dzia豉j帷ych na terenie gminy. Ocena zjawisk i zmian zagospodarowania dokonana zosta豉 poprzez por闚nanie stanu z obecnego, tj. g堯wnie roku 2018 lub 2017 przy braku dost瘼u do aktualniejszych danych, ze stanem z roku 2012. Pozwoli這 to na przedstawienie aktualnej informacji o stanie zagospodarowania i rozwoju spo貫czno-gospodarczym jednostki terytorialnej oraz wskazanie najistotniejszych tendencji zmian zachodz帷ych na jej terenie.

W debacie nad Raportem wzi瘭i udzia przewodnicz帷y komisji tematycznych Rady Gminy 安idnica wraz z przewodnicz帷 Rady oraz jej wiceprzewodnicz帷ymi.

Kolejnym punktem w porz康ku obrad by這 g這sowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania bud瞠tu gminy 安idnica za rok 2018. Bud瞠towe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowa豉 komisja rewizyjna Rady Gminy 安idnica, a jej przewodnicz帷y Roman Jadach z這篡 wniosek o udzielenie absolutorium w鎩towi gminy 安idnica Teresie Mazurek.

Ze sprawozdania RIO wynika, 瞠:

prognozowane dochody og馧em w wysoko軼i 90.675.433,02 z zrealizowano w kwocie 84.037.643,22 z, co stanowi 92,68% planu, z tego: dochody bie膨ce 70.826.075,67 z, dochody maj徠kowe 13.211.567,55 z, w tym ze sprzeda篡 maj徠ku w kwocie 918.322,65 z.(54,34 % planu)

planowane wydatki og馧em w wysoko軼i 103.190.701,02 z zrealizowano w kwocie 95.573.900,83 z, co stanowi 92,62% planu, z tego wydatki bie膨ce 63.693.126,42 z, wydatki maj徠kowe 31.880.774,41 z. Wykonanie wydatk闚 maj徠kowych wynios這 92,99%, a ich udzia w wydatkach og馧em 33,36%. W roku bud瞠towym wyemitowano obligacje komunalne w wysoko軼i 13.500.000,00 z. Wynik operacyjny bud瞠tu, stanowi帷y r騜nic pomi璠zy dochodami i wydatkami bie膨cymi jest wielko軼i dodatni i wynosi 7.132.949,25 z przy planowanej dodatniej jego warto軼i 5.416.288,22 z.

Zad逝瞠nie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. po篡czek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 46,04 % wykonanych dochod闚 2018 r. Wymagalne zobowi您ania nie wyst徙i造. Przy formu這waniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania bud瞠tu gminy za 2018 rok Sk豉d Orzekaj帷y kierowa si podstawowym kryterium jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu bud瞠tu gminy, wskazuj帷 jednocze郾ie, i ocena wydatkowanych 鈔odk闚 pod k徠em celowo軼i i gospodarno軼i nale篡 do wy陰cznej w豉軼iwo軼i organu stanowi帷ego.

Pragn podzi瘯owa Radzie Gminy 安idnica, kierownictwu oraz wszystkim pracownikom Urz璠u Gminy 安idnica za kolejny rok dobrej wsp馧pracy. Absolutorium udzielane jest w鎩towi gminy, ale jest to praca zespo這wa i za to raz jeszcze dzi瘯uj. Rok 2018 by rekordowym pod wzgl璠em nak豉d闚 na inwestycje, kt鏎e z pewno軼i b璠 s逝篡造 mieszka鎍om naszej gminy – m闚i豉 Teresa Mazurek, podczas sesji absolutoryjnej.

Udzielone przez radnych Teresie Mazurek absolutorium, jest 16 z tyt. wykonania bud瞠tu, a 17 w dotychczasowej historii na stanowisku w鎩ta.


JWo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Czwartek 9 lipca 2020
Imieniny
Hieronima, Palomy, Weroniki

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości