Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Świdnica
WÓJT GMINY ŚWIDNICA Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Dziewiętnaste z tytułu wykonania budżetu, a dwudzieste w dotychczasowej historii na stanowisku wójta gminy Świdnica. Podczas LXI sesji radni Rady Gminy Świdnica udzielili Teresie Mazurek absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Świdnica za 2021 rok. W porządku obrad była również debata nad raportem o stanie gminy i udzielenie wójtowi wotum zaufania.
WÓJT GMINY ŚWIDNICA Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

WÓJT GMINY ŚWIDNICA Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.WÓJT GMINY ŚWIDNICA Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.WÓJT GMINY ŚWIDNICA Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.WÓJT GMINY ŚWIDNICA Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Roman Jadach złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek. Również Regionalna Izba obrachunkowa we Wrocławiu wydała pozytywne opinie o sprawozdaniu z realizacji budżetu za rok 2021 i w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, o czym w swoim wystąpieniu informowała skarbnik gminy Anna Szymkiewicz.

Ze sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że:

prognozowane dochody ogółem w wysokości 117 362 416,02 zł zrealizowano w kwocie 122 745 392,15 zł, co stanowi 104,59% planu, z tego: dochody bieżące 100 491 940,46 zł, dochody majątkowe 22 253 451,69 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 3 826 226,89 zł.(119,48 % planu)

planowane wydatki ogółem w wysokości 135 151 824,99 zł zrealizowano w kwocie 122 745 392,15 zł, co stanowi 88,37% planu, z tego wydatki bieżące 90 225 270,67 zł, wydatki majątkowe 29 206 018,59 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 75,69%, a ich udział w wydatkach ogółem 24,45%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 7.000 000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 10 266 669,79 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 4 233 514,49 zł

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 40,49% wykonanych dochodów 2021 r. Wymagalne zobowiązania nie nastąpiły.

Podobnie jak w poprzednim roku, wójt przedstawiła Radzie Gminy Świdnica raport o stanie gminy za rok 2021. Gmina Świdnica to gmina z potencjałem, ponieważ mamy bardzo dobry wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, na poziomie 66,8% - mówiła Teresa Mazurek. W 2021 roku do rejestru REGON w gminie Świdnica wpisanych było ponad 1,9 tys. podmiotów gospodarczych (wzrost o 100 w porównaniu z rokiem 2020). W przeliczeniu na 10 tys. ludności w gminie działalność prowadziło więc 1059 podmiotów gospodarczych (wzrost o 48 z rokiem 2020). W przypadku nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON przypadająca na 10 tys. ludności odnotowano wzrost o 18 w porównaniu z rokiem 2020 . W 2021 roku zakończono realizację sztandarowej inwestycji w nasze pn.: „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej”, której wartość w 2021 roku wyniosła 8 662 467,93 zł. W ramach zadania wybudowany został budynek żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, parkingiem, placem zabaw. Zakupione zostało także wyposażenie żłobka (meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie biurowe, sprzęt konserwatorski oraz wyposażenie kuchni i zaplecza kuchennego. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Maluch +” w kwocie 3 168 000 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 564 131,90 zł. Wójt gminy Świdnica przedstawiła Radzie Gminy Świdnica raport o stanie gminy za 2021 rok nad którym przeprowadzono debatę, a następnie udzielono wotum zaufania.


JWo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl